Op de Olijfberg, de plaats waar Jezus terugging naar de hemel, staat een kerkje. Deze kerk heet Dominus Flevit, wat betekent: de Heere huilde. Op iedere hoek van deze kerk staat een kruik, als symbool van onze tranen die door God worden bewaard.

Na de Hemelvaart van Christus heeft God Zijn Heilige Geest als onze Trooster gezonden. In het Grieks staat er voor de Heilige Geest het woord parakletos. Letterlijk betekent dit: degene die erbij geroepen is.

De Heilige Geest als een werkende en troostende bron van rust en kracht. En God die het belooft: eenmaal zal Hij al onze tranen drogen.