Boeken

Bestellen

DICHTER BIJ JEZUS (2021)

Wekelijks schrijft Leo Heuvelman gedichten over zaken in de samenleving, zijn eigen leven en zijn geloof, die hem raken en ontroeren.

Dat poëzie helend is, een schuilplaats biedt en kan troosten heeft hij aan den lijve ervaren. Hij zat in een diep dal van psychisch lijden met veel angst- en paniekklachten. Tijdens zijn zoektocht naar herstel opende de Heere God zijn hart. Daar ontsprong een onophoudelijke stroom van verzen. Zijn gedichten gaan over geloop, hoop en liefde. Over gebrokenheid en uitzien naar volmaaktheid.

Met zijn tweede bundel Dichter bij Jezus wil hij u bemoedigen, troosten en inspireren. En aansporen om heel dicht bij Jezus te leven! Een hoop- en liefdevol baken dat troost en verlossing biedt op moeilijke momenten.

Bestel in de webshop

WEES NIET BANG (2020)

God is altijd bij je. In vreugde en verdriet. Hij laat je nooit alleen. Meer dan driehonderdvijftig keer heeft Hij het in de Bijbel gezegd; ‘Wees niet bang! Ik ben met je!’

Deze bemoedigende belofte is het centrale thema van dit boek. Aan de hand van verhalen uit de Bijbel over het thema angst en psychisch lijden wil Leo Heuvelman je bemoedigen en inspireren. Hij heeft zelf vijf jaar te maken gehad met een ingrijpende angst- en paniekstoornis waardoor hij nu graag wil bemoedigen en meelopen met mensen die te maken hebben met psychische klachten.

De auteur geeft je een waardevol inzicht in een persoonlijk proces, gespiegeld aan Bijbelse geschiedenissen. De korte hoofdstukken worden afgesloten met een gedicht, liedtekst of quote. Het is dicht op het hart geschreven. Achterin het boek is een vragenlijst opgenomen, waardoor het boek ook uitstekend geschikt is om te gebruiken bij therapiesessies, Bijbelkringen en verenigingen.

Bestel in de webshop

DICHTER BIJ GOD (2018)

In een ingrijpende periode van angst en paniekstoornissen ben ik op zoek gegaan naar mijn emoties en heb ik geleerd te voelen in mijn hart. De Heere opende toen een stroom van woorden en liet mij het talent om te dichten ontdekken.

Het staat vast dat de Heere met ons wegen gaat die we soms moeilijk begrijpen. Maar wat brengen ze ons ook mooie dingen en op plaatsen waar we anders nooit zouden komen!
De Heilige Geest heeft mij gebracht op de weg van het schrijven van gedichten. Hij geeft mij elke keer weer inspiratie en woorden uit het hart. November 2018 is mijn dichtbundel ‘Dichter bij God’ via Scholten Uitgeverij uitgekomen.

Ik hoop dat deze gedichten u mogen bemoedigen en uw hart mogen raken en zo tot zegen mogen zijn in Gods koninkrijk!

Soli deo Gloria!

Bestel in de webshop