SLEUTELS. We gebruiken ze om deuren te openen en te sluiten. De deur van je auto of huis. Iets wat gesloten is kunnen we openen. Het geeft een gevoel van veiligheid als je voor het slapen gaan de deuren op slot doet. Ook als je weggaat controleer je of alles goed op slot zit. En de centrale rol spelen sleutels. Als je ze kwijt bent of vergeten heb je een serieus probleem. We kennen allemaal dit gevoel denk ik wel. Je voelt de onrust en lichte paniek opkomen. En oh, wat ben je opgelucht als je de sleutels weer gevonden hebt!

In de bijbel lezen we dat door de zondeval en zonden de deur naar God op slot zat. We konden zoeken, roepen, huilen zoveel we wilden maar de deur ging niet open. Voorgoed verloren. De sleutels voor altijd kwijt.

Toch kwam er een oplossing. Jezus heeft met Zijn Vader in de eeuwigheid besloten dat Hij onze sleutel van behoud zou worden. Hij wilde onze zonden dragen en sterven aan het kruis.

Door Hem gaat de deur open en mogen wij binnenkomen. Wat een wonder van genade en verlossing!

In Openbaring 1 vers 18 is Jezus zelf aan het woord; Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf.

Als je op vakantie gaat moet je bij aankomst eerst de sleutels ophalen bij de beheerder. Zo is het ook geestelijk. Jezus is de sleutel naar de hemel. Iedereen die in geloof tot Hem komt mag straks ingaan in hemelse heerlijkheid.

In Openbaring 3 spreekt Jezus nog een keer tot jou en mij; Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.

Leo Heuvelman