Jezus is overwinnaar! Hij heeft de dood verslagen, Hij is de Verlosser en heeft de overwinning behaald. Toch zijn er nog veel mensen die leven in de macht van de zonden en de duivel. En ook de mensen die in Jezus overwinning geloven, worstelen nog dagelijks met zonde en strijd. Toch zijn gelovigen door Hem geen slaaf meer van de zonde. Wie bij Hem verlossing zoekt hoeft niet meer bang te zijn voor het oordeel. De prijs is al betaald!

Aan het einde van de Tweede wereldoorlog verlangden de mensen indringend naar verlossing. Naar het einde van de overheersing. Naar de bevrijding door de geallieerden. Verlangen naar verlossing die je niet zelf kunt verkrijgen. Op 6 juni 1944 was het D-day. De dag! De dag waarop de verlossing begon voor veel mensen in Europa. Daarna duurde het nog een jaar voordat alle mensen en landen in Europa bevrijd waren.

Zo wachten wij als gelovigen op een nog veel belangrijker D-day. Wij verlangen naar DE DAG waarop Jezus zal terugkomen op de wolken. Op die dag zal Hij de tijd stilzetten en zal de eeuwigheid beginnen. Dan mogen wij voor altijd bij Hem wonen, zoals Hij aan Zijn Vader gevraagd heeft (Johannes 17 vers 24). We mogen voor altijd bij Hem zijn, Hem loven en prijzen. Al de moeite en verdriet is vergeten. De tranen zijn opgedroogd. Er zal geen dood, geen rouw meer zijn. D-day kom haastig. Ja, kom, Heere Jezus. Amen.

Uit de bundel Dichter bij Jezus