Stel dat er een advocaat zou bestaan die alle zaken in de rechtszaal wint. Een echte topadvocaat. De man zou geweldig populair zijn. Iedere verdachte wil zich door hem laten verdedigen. Omdat de man zo goed is vraagt hij enorm hoge tarieven.

Jezus is onze topadvocaat. Hij is onze voorspraak bij de Vader. Iedere gelovige pleit Hij vrij, Hij zelf betaalde met Zijn leven. Iedere zaak wint Hij. Heel bijzonder aan deze topadvocaat is dat Zijn werk gratis is. Kom dan in geloof. Koop zonder geld, zonder prijs. Genade voor zondaren. Hij draagt onze schuld!

Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een voorspraak (advocaat) bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. (1 Johannes 2:1)