ONKRUID – ieder jaar in het voorjaar en de zomer is het zover. De strijd tegen het onkruid. Iedere week trek ik ten strijde tegen de snelgroeiende onkruid plantjes tussen de tegels en in de grond.  Van mijn vader leerde ik dat je het best het onkruid met wortel eruit kan trekken. En toch. Ondanks mijn harde zwoegen staat er een paar dagen later opnieuw onkruid. En zo gaat het week in week uit. Je zou er moe van worden. En als je een tijdje niets doet? Dan zie je het onkruid de overhand krijgen, steeds groter worden en meer plaats innemen.

Tijdens het onkruid trekken moest ik denken aan de zonden. De strijd met de dagelijks terugkerende zonden in mijn leven. Er zijn al honderden misschien wel duizenden keren geweest dat ik besloot te stoppen met een specifieke zonde. Ik probeerde er echt op te letten, en toch het gebeurde weer. Dag in dag uit. Heel mijn leven lang. Zonde en onkruid wat lijken ze op elkaar.

Bij het werken in de tuin zie ik opeens bloed vallen in de grond. Ik heb per ongeluk een doorn van de roos vastgepakt. In gedachten sluit ik mijn ogen. Ik zie tranen van Jezus vallen in de aarde in de hof van Getshemane. Ik zie bloed druppen op de grond onder Zijn kruis. En ik kijk omhoog. Vol liefde kijkt Hij mij aan. Mijn lieve kind, dit is voor jou. Voor jouw zonden. Voor jouw onkruid.

Ik moet denken aan de gelijkenis van de zaaier. Jezus spreekt tot ons in dit prachtige beeld. In deze gelijkenis gaat het over zaad dat valt tussen de dorens (onkruid). Deze dorens zorgen ervoor dat het zaad van de goede planten geen kans krijgt om te groeien. 

Zo is het ook geestelijk. De strijd om de zonden is al gestreden. Jezus heeft ervoor geleden. Door Zijn kruis kunnen wij genade krijgen, en tot Zijn kinderen worden aangenomen. Toch is daar in het leven iedere keer weer de zonde. En dat kan ons zo verdrietig, neerslachtig en zelfs op de verkeerde weg brengen. En de satan is er direct bij, om ons in te fluisteren; wat ben jij slecht, zie je nou wel, wat stelt je geloof voor?

Als je zaadjes in de grond stopt komen de plantjes na een tijdje omhoog. Er kan ook onkruid tussen groeien. Als je niets doet, kan dat onkruid er zelfs voor zorgen dat je planten niet goed groeien, of zelfs dood gaan. Als je het onkruid keer op keer verwijdert zal er een prachtige plant groeien. De zonde blijft in dit leven terugkomen net als onkruid. Leef dicht bij Jezus. Lees veel uit de Bijbel en Christelijke boeken. Spreek erover, deel van Zijn liefde. Bid zonder ophouden. En die prachtige plant zal schitterende vruchten dragen.

In het paradijs stonden de meest geweldige, vrolijkste en majestueuze bloemen en bomen. In de Bijbel gaat het veel over zaadjes, planten en bomen. Bijvoorbeeld deze prachtige verzen uit Psalm 92:

Wie in het huis van de HEERE geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze God.

In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen, zij zullen fris en groen zijn

Ik kan me daarom de hemel niet voorstellen zonder de meest prachtige en schitterende kleuren van bomen, planten en bloemen. Zonder onkruid, dat zeker. Ondertussen blijven we ieder dag, elke week opnieuw, vrolijk onkruid trekken.

Leo Heuvelman