Romeinen 8:28
En wij weten dat voor hen die God
liefhebben, alle dingen meewerken
ten goede, voor hen namelijk
die overeenkomstig Zijn voornemen
geroepen zijn.

In de Tweede Wereldoorlog was de 21-jarige christelijke soldaat James Dunlop uit Canada met zijn divisie betrokken bij de bevrijding van Europa. In de bossen van Noord-Frankrijk kregen ze te maken met felle tegenstand van de Duitsers. Zij hadden diverse strategische posities ingenomen in het bos en op de heide om de tegenstander te verassen. James maakte op dat moment deel uit van een peloton van ongeveer 50 soldaten die op verkenning waren. Op een gegeven moment opende de vijand plotseling het vuur. Het peloton moest snel terugtrekken. De soldaten renden door het bos terug naar de veilige linies. James rende door het dichte struikgewas. Opeens liep hij in een groot spinnenweb. Even hield hij in. Plotseling werd ook vanaf de linkerflank het vuur geopend. De twee soldaten waarmee James op gelijke hoogte rende worden dodelijk getroffen. James rent verder. Hij heeft de oorlog overleefd en nog vaak aan dit moment teruggedacht. Aan de spin in het bos.
Was het toeval? Of plaatste God deze spin precies daar in het bos? James kwam erdoor tot waar geloof. Hij heeft jaren als legerpredikant mogen dienen en is voor velen tot zegen geweest in de moeilijke periode na de oorlog. Het verhaal van God en de spin heeft hij duizenden keer mogen
vertellen en maakt iedere keer diepe indruk.

God kan zelfs een kleine spin gebruiken om ons te beschermen. Het breekbare web van een spin kan voor God een schild zijn om ons te beveiligen. Als wij belijden dat Hij altijd bij ons is, moeten we ook zien op de kleine wonderen. Ieder van ons kent moeilijke momenten in het leven. Periodes waarin we verslagen zijn of moeten vluchten. Zoveel mensen kunnen getuigen van grote en kleine wonderen juist in de diepe dalen van het leven. Ook moeilijke wegen kunnen meewerken ten goede. Ik heb dit zelf ook zo ervaren. Door een dal van diep psychisch en persoonlijk lijden ben ik tot waar geloof in Jezus gekomen. Ik heb Hem lief gekregen! Daardoor ben ik gaan schrijven, om van Hem
te getuigen.

Deze tekst kan geweldig bemoedigen en troosten. Tegelijk kan de tekst ook heel moeilijk zijn en vragen oproepen. In het verhaal van de soldaat en de spin komt het goed voor James. Maar zijn twee collega’s komen wel om! Het kan ook niet goed komen! Kunnen we het dan toch eens zijn met dit vers? Duizenden mensen zijn op dit punt afgehaakt wat betreft geloof in God. Ze kunnen het lijden in de wereld en hun persoonlijk leven niet rijmen met Gods liefde. Wat kan het lijden je geloof overhoopgooien en doen wankelen. Is het zo dat voor de mensen die God liefhebben het lijden minder is? Soms lijkt het wel andersom. Door alles heen werkt God. Hij ziet alles van boven, wij kijken van
beneden. Straks zien we volmaakt, nu soms al voor een deel. De hele Bijbel staat vol met wonderlijke getuigenissen uit lijden. Jozef die door zijn broers wordt verkocht. Het volk Israël dat verbannen werd.
Job verloor zijn gezin en al zijn bezittingen. De apostelen werden vervolgd, gevangengenomen en gedood vanwege het geloof. De hele schepping zucht, lezen we een paar verzen eerder in Romeinen 8. De duivel heeft zijn zin gekregen in het paradijs. De mens is gevallen in zonde. Al dit lijden was nooit Gods bedoeling. God heeft alles goed en vol liefde geschapen. Toch is Zijn liefde onveranderd. Hij heeft Zijn Zoon gezonden naar de wereld, zodat het goed kan komen. Jezus stierf.
Uitzichtloos en verloren. Hij droeg onze straf, het is volbracht! Hij is opgestaan en wij mogen in geloof tot Hem gaan. Alles komt uiteindelijk goed! Hij heeft het laatste woord. Hij laat ons niet alleen. De Geest van God komt ons te hulp. Hij kent onze zwakheden.

De recent overleden pastor Tim Keller uit Amerika schreef het als volgt: “We hoeven nooit
te wanhopen. Want het slechte in ons leven wordt ten goede gekeerd, het goede kunnen we nooit kwijtraken, en het beste moet nog komen.” Wij mogen hopen wat wij niet zien, en verwachten met verlangen. Een toekomst vol van hoop, alles komt goed!

Deze overdenking is een van de 100 overdenkingen uit mijn boek de 100 mooiste Bijbelverzen

De 100 mooiste Bijbelverzen