Er is een tijd om te huilen…
een tijd om te rouwen…
Hoe kunnen wij elkaar troosten?
Door er te zijn! Aanwezig, in gedachten, door te bidden, een berichtje, een kaartje. Het doet goed!

Ik zal nooit het verhaal vergeten van de man die net zijn vrouw had verloren. Hij kreeg veel bezoek aan huis. Ze spraken woorden van troost, ze gaven omhelzingen, ze boden hulp, hij kreeg adviezen. Het deed hem goed.
Toch had hij soms ook moeite met al die woorden en adviezen. Op een avond kwam de dominee langs. Hij kwam binnen en ging zitten zonder een woord te spreken. Zo zaten ze daar een half uur in stilte. Soms keken ze elkaar aan. De dominee vol bewogenheid. In die periode heeft de man geen groter bemoediging gekregen als deze. De dominee was er. Oprecht. Hij voelde het meeleven.

Soms hoeven we geen woorden mee te nemen. Alleen er zijn is voldoende. Ruim voldoende.

Meer lezen over lijden en troost? Mijn boek Troost bij lijden is te koop in de christelijke boekwinkel. Ook te bestellen op deze site;

Troost bij lijden