WE ZIJN ER BIJNA | als kind zongen we dit liedje als we op schoolreis gingen. Als we bijna bij de dierentuin of speeltuin waren begonnen we te zingen. Wat was dat spannend! Momenteel is er op televisie een reisprogramma met deze naam. Een groep senioren gaat met elkaar en hun caravan op rondreis door een land. We zijn er bijna! Uitzien naar een vakantie of schoolreis, wie kent niet het gevoel van verlangen en de spanning?

Verlang je ook zo naar de eeuwigheid? We zijn er bijna! We weten allemaal dat we eens sterven. We worden zeventig, als we sterk zijn tachtig of als we heel sterk zijn negentig jaar. Lang niet iedereen zal oud worden trouwens. Ik ben nu 38 en kan de mensen van mijn leeftijd of jonger die gestorven zijn niet meer tellen! Ik kan verlangen naar de eeuwigheid. Bij ziekte en rouw, bij pijn en gemis. In het gemis van onze ouders. Als je voelt dat je lichaam ouder aan het worden is. Verlangen naar eeuwig leven. Voorbij de angst en pijn, het missen en verdriet. Houd vol! We zijn er bijna! Zie ik jou daar?

‘k Zal dan gedurig bij U zijn,

In al mijn noden, angst en pijn;

U al mijn liefde waardig schatten,

Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.

Gij zult mij leiden door Uw raad,

O God, mijn heil, mijn toeverlaat;

En mij, hiertoe door U bereid,

Opnemen in Uw heerlijkheid.