ZINGEN IN DE NACHT | De apostel Paulus zong in zijn donkere cel lofliederen tot God. Vervolgde christenen zongen oog in oog met hun martelaren. Ernstig zieke mensen gingen zingend hun operatie tegemoet. Bij een sterfbed van een geliefde wordt vaak gezongen. Zingen in de nacht. Als het donker en moeilijk is. Dwars door alles heen.

In de Eerste Wereldoorlog ging het er heftig aan toe. Met kerst 1914 klinkt er uit de loopgraven massaal gezang. Kerstliederen. Zowel de Duitsers als de Engelsen zingen. De kerstvrede van 1914. Er is afgesproken even de strijd te staken. Samen te zingen en kerst te vieren. Zingen in de nacht. Dwars door alles heen. Juist als het moeilijk is. Verlangend en hopend. Straks mogen we voor eeuwig Hem de lof en eer toezingen. Zing je mee?